(zelf-) Compassietraining

Compassietraining een vervolg en verdiepingstraining van de mindfulnesstraining

Een vriendelijke aandacht

Wil je leren om met meer levensgemak om te gaan met de tegenslagen en stress in het leven, wat vriendelijker te zijn naar jezelf, een overmatige zelfkritiek te vervangen door een mildere houding?  Wat meer tevreden te zijn met hoe je bent en hoe anderen zijn, met meer mildheid en humor reageren op moeilijke situaties zonder ze uit de weg te gaan? Dan kunnen wij je de compassietraining van harte aanbevelen.

Door deze training leer je bewust naar je reactie op moeilijke en stressvolle situaties te kijken, opmerkzaam en zonder oordeel. Je leert je eigen gedachten en gewoontepatronen herkennen, zodat je kunt zien of ze helpend zijn of misschien juist het moeilijke en stressvolle doen toenemen. Compassie is erop gericht om vaardigheden te ontwikkelen die het moeilijke en stressvolle niet gaan vergroten maar met mildheid en acceptatie te verwelkomen. Het is er nu toch…

Hierdoor krijg je meer innerlijke rust en kan je meer ontspannen met de moeilijkheden van het leven omgaan zowel bij jezelf als bij anderen, je ervaart meer erkenning en waardering voor wie we zijn als mens, we voelen ons meer een onderdeel van iets groters, zien de wereld weer in perspectief, het geeft ons leven meer zin en door de verbinding die we voelen met anderen en onszelf ook meer zin in het leven.

Compassie is een aangeboren kwaliteit die we allemaal in ons hebben maar door omstandigheden niet altijd wordt ontwikkeld Daarnaast is het is iets waar wij ons niet altijd bewust van zijn dat we deze kwaliteit actief kunnen inzetten voor onszelf en anderen en hoe dit dan te doen. Dat vergt enige oefening. De training bestaat dan ook uit 9 lessen (waaronder een stilte sessie ter verdieping van het geleerde) van 2,5 uur.


Trainingsdata voorjaar 2024

Woensdagavond 31 januari 2024 aanvang 19.30-22.00

 • 31 januari
 •  7, 14, 21 februari ( 28 febr. geen les)
 • 6, 13, 20 maart (l27 maart geen les)
 • 3, 10 april (laatste les)
 • Cursusnummer 2024-09

Het is ook mogelijk om individueel compassietraining ( 10 lessen) te volgen de kosten hiervan zijn € 79,00 per uur.

Veerstraat 1, Oude Wetering

Aanmelden kan bij Jolanda Zoet

gecertificeerd mindfulnesstrainer lid VMBN 2016852

gecertificeerd compassietrainer www.compassietraining.nl

Gecertificeerd Trainer Mindfulness voor kinderen en jongeren van 5-19 jaar (opleiding van Eline Snel, “Aandacht werkt”)

Mindfulness in Opvoeding (MIO) volgens de methode Eline Snel “Aandacht werkt”

Meer informatie:

Elke les bestaat uit oefeningen en de gedachtegang daarachter.
Zelfcompassietraining is een training in het onderzoeken wat je nodig hebt. Zolang je signaalsysteem voor wat je nodig hebt in orde is, kun je meedoen in de training. Wanneer hierover onzekerheid is (bijvoorbeeld na een trauma of periode van overbelasting), kan je dit van te voren bespreken tijdens het intakegesprek dat we voor deelname aan de cursus met iedereen voeren. Fysieke beperkingen hoeven geen beperking te vormen voor deelname aan deze traning.

In de eerste vier lessen richten we onze aandacht op ‘zelf ’compassie. Wat helpt ons, om vriendelijker en liefdevoller met onszelf om te gaan, en wat staat ons soms in de weg? Je leert meer over de evolutie van het brein en ons vermogen tot compassie en hoe dit uit balans kan raken, Je leert meer over onze stressreacties op pijn en verdriet en hoe dit te veranderen in een meer helpende en vriendelijkere reactie. Je leert meer over je innerlijke patronen, de criticus, schaamte en schuld en wat een compassievol antwoord op deze patronen kan zijn. In de vier lessen daarop leer je juist hoe je compassievol om kunt gaan met anderen en de wereld om ons heen.

Compassie groeit alleen als je regelmatig oefent, daarom krijg je oefeningen  waar je thuis mee aan de slag kunt, zoals meditatieoefeningen op mp3 en maak- of leesopdrachten Hou rekening met een half uur huiswerk per dag.

Kosten

De kosten zijn € 425,00 inclusief btw

Daarbij inbegrepen: 9 lessen van 2,5 uur, waaronder een stilte sessie ter verdieping van het geleerde, een intakegesprek, koffie en thee, Het boek ‘compassie in je leven’ van Frits Koster& Erik van den Brink, mp3 bestanden met meditatieoefeningen en de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Makkelijk zittende, warme kleding wordt aangeraden.

Resultaten

Uit onderzoek blijkt dat men op veel gebieden baat kan hebben bij compassietraining:

 • onzekerheid
 • bezorgdheid of je anderen niet tot last bent
 • moeite om jezelf uit te spreken, te zeggen wat je wilt of vindt
 • piekeren of je iets wel goed gedaan hebt of wat men ervan vond
 • twijfel over je eigen capaciteiten
 • uitdagingen uit de weg gaan uit angst om te falen
 • gevoelens van schuld of schaamte
 • een innerlijke ‘criticus’ die voortdurend iets op je heeft aan te merken
 • perfectionisme
 • moeite met kritiek van anderen
 • veel bezig zijn met vergelijken of je beter of slechter af bent dan een ander
 • sterke behoefte aan bevestiging of geruststelling van anderen

In al dit soort gevallen ligt de conclusie voor de hand: “Ik zou meer zelfwaardering en zelfvertrouwen moeten hebben”. Je gaat proberen te zorgen dat je jezelf positiever beoordeelt. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En als het niet lukt, heb je nóg een reden om jezelf omlaag te halen: “Dat kan ik dus ook al niet!”. Een ander gevaar is dat je zelfwaardering cq zelfvertrouwen teveel laat afhangen van allerlei zaken waar je geen controle over hebt: je prestaties, of anderen je wel aardig vinden, je uiterlijk. Je zelfvertrouwen en waardering gaat mee-schommelen met allerlei gebeurtenissen die vaak toevallig zijn.

Zelfcompassie is een wezenlijk andere manier om naar jezelf te kijken. Twee aspecten van compassie (met jezelf of met anderen) zijn:

 • niet oordelen. Mensen zijn zoals ze zijn, niet goed of slecht. Je probeert dus ook niet om iets te ‘verbeteren’ of te corrigeren. Als je aan je zelfwaardering werkt, probeer je hogere ‘cijfers’ te halen, maar bij zelfcompassie gooi je gewoon het hele rapport overboord.
 • verbondenheid. De vraag of jij als individu wel minstens even goed bent als anderen, staat je verbondenheid met anderen in de weg. Of het nu is dat je je superieur voelt aan anderen, of juist zit te zwelgen in zelfmedelijden omdat niemand zo zielig is als jij: in beide gevallen zie je iets heel wezenlijks over het hoofd – namelijk dat we met z’n allen onvolmaakte mensen zijn, dat mislukking, falen en gestuntel bij het leven horen, en dat dit ons juist met elkaar verbindt.

Compassie training kan je helpen milder over jezelf te laten denken en jezelf accepteren, mét je menselijke gebreken – zonder allerlei eisen aan jezelf te stellen, zonder dat kritische stemmetje van binnen dat onvoldoendes uitdeelt bij alles wat je doet, en zonder steeds goedkeuring van anderen nodig te hebben: dat is het doel van deze training. We oefenen op een houding van zelfcompassie: niet-oordelend, ruimhartig, verbonden met anderen.

Onze tip: probeer zonder verwachtingen of kritische blik de training in te gaan, zodat je echt verrast kunt worden door wat je vindt. Het effect van aandacht en compassie voor jezelf kan onverwachte uitkomsten geven.

Voor wie?

Als je interesse hebt om je leven uit te breiden met de beoefening van compassie. Als je bereid bent hiervoor stil te staan bij gevoelens, ook als ze moeilijk zijn. Als je de intentie hebt om tijdens de training in je dagelijks leven tijd en aandacht vrij te maken om te onderzoeken hoe je compassieoefeningen in je leven kunt integreren.
Als je een mindfulnesstraining hebt gedaan.Voor het ontwikkelen van zelfcompassie heb je een fundament van mindfulness nodig. Soms echter - bijvoorbeeld als je interne criticus heel sterk is - is het raadzaam om de volgorde om te draaien. Overleg in dat geval vooraf met je trainer.

Waarom werkt het?

Onderzoek laat zien dat mindfulness én compassie een effectief duo is. Ze worden ook wel gezien als twee vleugels van dezelfde vogel. Mindfulness en compassie kunnen zorgen voor een hogere kwaliteit van leven en positieve veranderingen teweeg brengen in ons functioneren.

Compassietraining leidt bewezen effectief tot 

 • betere relaties, in de liefde, in familie- en vriendenkring, en op het werk, 
 • meer tevredenheid met het leven, 
 • het versterkt onze intrinsiek motivaties 
 • en verbetert onze zelfzorg, 
 • we voelen ons meer verbonden met de anderen en de wereld om ons heen, 
 • het vermindert klachten op het gebied van angst en depressie, piekeren en perfectionisme, schaamte en faalangst. 
 • Het vergroot onze veerkracht waardoor we beter om kunnen gaan met pijn verdriet en de tegenslagen van het leven. 

Compassie zit in onze genen. We hoeven het alleen maar op te wekken en tot grotere vermogens te cultiveren.

Nieuwsgierig naar meer informatie?

lees hier verder

Hoe aandacht ons brein kan veranderen : Dan siegel