Krijg weer grip op je dagelijks leven

Als je last hebt van langdurige pijn, kan onze professionele begeleiding je helpen weer grip te krijgen op je dagelijkse leven door op een andere manier met je klachten om te gaan.

We spreken van langdurige pijn wanneer pijnklachten langer dan zes weken blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is. De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer, maar gaat een eigen leven leiden. Dit heeft vaak gevolgen voor het dagelijks leven: je gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn of bijt juist door de pijn heen, wat vaak moeilijk of niet vol te houden is.

We zijn aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn en zijn speciaal geschoold in de behandeling hiervan.

Hoe gaat het in zijn werk?

We brengen eerst de oorzaken van de pijn in kaart, net als je ervaring van de pijnklachten en hoe je hiermee omgaat. Daarna stellen we samen haalbare doelen op die zich richten op het verbeteren van de vaardigheden die voor jou belangrijk zijn.

Samen gaan we met die doelen aan de slag. Naast oefentherapeut zijn we dan ook coach. Ons uitgangspunt is dat je weer grip krijgt op je leven.

Ervaringen

“Ik ben niet meer gefocust op wat ik heb, maar hoe ik daarmee omga. Ik ben er daarom minder mee bezig en kan de pijn soms zelfs even helemaal vergeten”

“Ik was altijd gewend dat ik te horen kreeg wat ik moest doen en nu moest ik ineens zelf meedenken. Was dat niet de taak van de deskundige? Maar het bleek voor mij te werken. Ik ken mijn eigen lichaam het best. Ik weet wat ik wel en niet kan en de oefentherapeut speelde daar op in.”

kort filmpje chronisch pijn hoe een behandeling er uit kan zien