Voor ouders en opvoeders

Training Mindful Ouderschap

Minder stress en meer ruimte voor contact

Wil je bewuster staan in de opvoeding van je kind? Ervaar je als ouder stress bij de opvoeding? Heb je een kind dat extra zorg of aandacht nodig heeft?

Dan kunnen wij de Mindfulness in Opvoeding (methode Eline Snel) van harte aanbevelen. De training Mindfulness in opvoeding leert je je eigen rol in de opvoeding te onderzoeken en te vernieuwen. Je leert goed voor jezelf te zorgen, de basis van goed ouderschap.

Deze mindfulnesstraining is helemaal afgestemd op het ouderschap, op het oefenen met mindfulness voor jezelf, maar ook samen met je kind. De training is bedoeld voor ouders, die vaak stress ervaren in de opvoeding. Onder invloed van stress nemen onze opvoedingsvaardigheden af. Stress kan een bron worden van allerlei kleine of grotere spanningen tussen jou en je kinderen en/of als partners onderling.

Deze training is geschikt voor alle ouders met kinderen van 0-19 jaar die zich meer ontspannen willen voelen.

Bijvoorbeeld voor:

  • ouders waarbij het vinden van de balans tussen werk – privé een uitdaging is,
  • ouders die verlangen naar meer bewust leven en opvoeden in het moment 
  • die meer invloed willen ervaren op hun handelen ten tijden van drukte van het gezin of leven
  • ouders met kinderen die meer zorg vragen

Zowel vaders als moeders zijn welkom. Wanneer je samen een kind opvoedt, kan het fijn zijn de training ook samen te volgen. Zo ervaar je steun van elkaar in het doen van de oefeningen en het beter begrijpen van elkaars reactiepatronen.

Doel van de training
Het opvoeden van een kind kan de meest dankbare en plezierige manier zijn om je tijd te besteden. Soms lukt het alleen even niet om het zo te voelen. Elk kind en elke levensfase van het kind kent nieuwe dingen om van te genieten, maar ook mogelijke problemen. Mindfulness in Opvoeding helpt je om uit de stress van alledag te stappen en meer in het hier en nu te zijn met je kind, waardoor er meer ruimte ontstaat voor contact en genieten van samenzijn. Mindful in contact met je kind zijn helpt je ook bewust te worden van je eigen reactiepatronen in stressvolle situaties en geeft handvatten om hiermee om te gaan. Dan hoef je niet meer in je eigen valkuil te stappen, maar kun je anders omgaan met de uitdagingen van het ouderschap.

Positieve effecten  

Mindfulness in opvoedig is geen toverstaf waardoor alle problemen verdwijnen maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Mindful Ouderschap belangrijke positieve effecten heeft op de opvoeding en opvoedingsstress. Ouders kunnen beter omgaan met stressvolle gebeurtenissen en moeilijke situaties in gezin en opvoeding, waardoor de relatie tussen ouder en kind verbetert, en de relatie met de andere opvoeder. Ook worden er grote verbeteringen in het gedrag van kinderen gevonden.

Methode
De training is gebaseerd op Mindfulness in Opvoeding (MIO) Methode Eline Snel en sluit naadloos aan bij de kinder- en jongerentrainingen.(zie elders op deze website)

Trainingsdata  

De MIO groepstraining bestaat uit 9 lessen

Op dit moment staat er geen groepstraining gepland. Een groepstraining kan aangevraagd worden door bijvoorbeeld school, BSO of als er minimaal 5 deelnemers zijn. Je kan je dus wel vrijblijvend aanmelden en bij voldoende aanmeldingen gaat er een groep van start.

Daarnaast is het ook mogelijk om individueel een Mio training te volgen. Deze bestaat uit 10 lessen van 1 uur. Kosten € 75 euro per uur. p.p. Je krijgt geluidsbestanden om de oefeningen thuis te kunnen doen. Het boek ‘stilzitten als een kikker’ of ‘ruimte geven en dichtbij zijn’ ( á €18,50) en het werkboek ( á € 15,00)  kunnen via de praktijk aangeschaft worden.

Wil je samen met je partner deze training volgen (semi-individueel) dan kan dat ook. De lesduur is dan 10 x 1,5 uur. Voor €70,00 p.p (incl.btw) per 1,5 uur.

De kracht van deze persoonlijke training is dat er meer in gegaan kan worden op persoonlijke aspecten en je gezinssituatie. Daarnaast ontstaat er een krachtige samenwerking tussen ouders op moeilijke momenten doordat je elkaar kunt steunen met de lessen in je gezinssituatie.

Je krijgt geluidsbestanden om de oefeningen thuis te kunnen doen. 

Het boek ‘stilzitten als een kikker’ of ‘ruimte geven en dichtbij zijn’ á € 18,50 en het werkboek á € 27,50 kunnen via de praktijk aangeschaft worden.

kosten

De kosten van deze training in een groep zijn € 425,00 euro per persoon, (inclusief BTW.) 

Hier krijg je voor een :

  • oudertraining bestaande uit 8 lessen en een stiltesessie van 2,5 uur
  • het boek ‘stilzitten als een kikker’ of het boek ‘ruimte geven en dichtbij zijn’ van Eline Snel,
  • 1 werkboek
  • geluidsbestanden om de oefeningen thuis te kunnen doen.
  • Intake voor aanvang

Aanmelden

Jolanda Zoet

bij aanmelden per mail graag naam, adres,telefoonnummer  vermelden.

of telefonisch  071-3315691

Gecertificeerd mindfulnesstrainer (MBSR) lid VMBN 2016852

Gecertificeerd compassietrainer www.compassietraining.nl

Gecertificeerd Trainer Mindfulness voor kinderen en jongeren van 5-19 jaar (Methode Eline Snel, “Aandacht werkt”)

Gecertificeerd trainer Mindfulness in Opvoeding (MIO) volgens de methode Eline Snel “Aandacht werkt”

Link

Dan siegel: Hoe mindfulness ouders kan helpen